Neuron specifiek enolase NSE

Staaltype:

Serum (Serum)

Info:

Serum

Eenheid:

µg/L

Volume:

250 µL

Uitvoering:

24/24 7/7

Antwoordtijd:

45 tot 120 min

Afnamecondities:

Op kamertemperatuur

Methode:

Electrochemiluminiscentie Immunoassay

Toestel:

Roche Cobas e801

Techinfo:

Centrifugeren binnen het uur

Opmerkingen:

Hemolyse (ook in milde vorm) veroorzaakt vals verhoogde waarden! 

Aanrekening:

548450 (548450 - 548461 B 800 Doseren van neuron specifiek enolase (NSE) (Maximum 1) (Cumulregel 201) (Diagnoseregel 46) Klasse 21 (Urgentie))

Cumulregel 201: maximum één van neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195) en carcinogeen antigen 549 (CA549)
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Detailinformatie:

A0818

Externe kwaliteits evaluatie:

Sciensano

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

bijsluiter `Elecsys NSE`

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0-16.3
µg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 15060-7 Aanvraag: 15060-7

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 2/11/2021 12:09. Laatste manuele bijwerking: AI\moyaert op 12/07/2024 Laatste bijwerking refwaarden: svhaelst op 29/01/2018 08:56.