Kreatinine op ascitesvocht KREATA

Afdeling: Scheikunde

Staaltype:

AV (Ascitesvocht)

Eenheid:

mg/dL

Volume:

300 µL

Uitvoering:

24u/24u 7/7

Antwoordtijd:

4 uur

Methode:

Fotometrische bepaling volgens Jaffe

Toestel:

Abbott Architect c

Aanrekening:

543255 (543255 - 543266 B 80 Doseren van creatinine (Maximum 1)(Cumulregel 8) Klasse 6 (Urgentie))

Cumulregel 8: creatinine in bloed en creatinine in urine mogen niet gecumuleerd worden met creatinineklaring

Accreditatie:

Nee

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 18/08/2022 10:19. Laatste manuele bijwerking: MATOY op 07/11/2022