Carcinoembryonaal antigeen CEA

Afdeling: Scheikunde

Staaltype:

SH (Serum HRM (oker met gel) of Heparine (met gel))
S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

µg/L

Volume:

250 µL

Uitvoering:

24/24 7/7

Antwoordtijd:

45 tot 120 min

Afnamecondities:

Op kamertemperatuur

Methode:

Electrochemiluminiscentie Immunoassay

Toestel:

Roche Cobas e801

Aanrekening:

548332 (548332 - 548343 B 350 Doseren van C.E.A. met niet isotopen-methode (Maximum 1) (Cumulregel 201, 317) (Diagnoseregel 46) Klasse 15)

Cumulregel 201: maximum één van neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195) en carcinogeen antigen 549 (CA549)
Cumulregel 317: carcino-embryonaal antigen (CEA): geen cumul van RIA-techniek met andere techniek
Diagnoseregel 46: volgende doseringen mogen enkel aangerekend worden in de context van therapeutische monitoring: cyclosporine A, methotrexaat, neuron specifiek enolase (NSE), vrij beta humaan choriongonadotrofine (vrij beta hCG), vrije alfa-ketens, weefsel polypeptide-antigen (TPA), carcino-embryonaal antigen (CEA), carcinogeen antigen 15.3 (CA15.3), carcinogeen antigen 19.9(CA19.9), carcinogeen antigen 125 (CA125), carcinogeen antigen 195 (CA195), carcinogeen antigen 549 (CA549), cardiotonische heterosiden, dexamethasone, derivaten van anthracycline of cisplatinum, anti-arithmisch geneesmiddel, theofylline, anti-epileptisch geneesmiddel, plasmatische cafeïne bij zuigelingen, lithium in plasma en in de erytrocyten, thiopental, aminoglycoside of vancomycine, benzodiazepine en antibiotica

Detailinformatie:

A0819

Externe kwaliteits evaluatie:

Sciensano

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter `Elecsys CEA`

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Bij niet rokers: 0 - 3.8 µg/L
Bij rokers     : 0 - 5.5 µg/L
µg/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2039-6 Aanvraag: 2039-6

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. M. Oyaert

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 29/07/2021 10:36. Laatste manuele bijwerking: AI\moyaert op 01/07/2024 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 18/08/2020 10:18.