Dibucainegetal DIBUC

Eenheid:

%

Volume:

300 µl

Uitvoering:

wekelijks

Methode:

Idem als pseudocholinesterase met inhibitie door dibucaine - 37°C

Toestel:

Cobas C502

Aanrekening:

960035 (€4) (Rek Pat (960035 - 960046))

Detailinformatie:

A0808

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Bijsluiter `CHED2` ROCHE versie 9 01-2022

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
Normale individuen >=73
Heterozygote individuen 72-57
Homozygote individuen <=50
%

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 39354-6 Aanvraag: 39354-6

Verantwoordelijke:

Prof. apr. biol. S. Lambrecht

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 12/05/2022 08:47. Laatste manuele bijwerking: ELECOCQ op 12/05/2022 Laatste bijwerking refwaarden: svhaelst op 12/05/2022 08:45.