Immuunglobuline A IGA

Staaltype:

S (Serum (oker met gel) of Heparine (met gel))

Eenheid:

g/L

Volume:

300 µL

Uitvoering:

Dagelijks, eventueel de werkdag nadien indien niet dringend.

Methode:

Cobas c502

Aanrekening:

541236 (541236 - 541240 B 125 Doseren van IgA met een immunologische methode (Maximum 1) Klasse 9)

Detailinformatie:

A0905

Externe kwaliteits evaluatie:

Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid / Labquality

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

De volwassen waarde komt uit: Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-520 (F.Dati) De waarde voor kinderen komt uit het handboek: Interpretation of diagnostic tests - A handbook synposis of laboratory medicine - third edition - Jacques Wallach, MD - 1978, Little, Brown and Company. Wegens internationale standaardisatie naar WHO/CAP:CRM470 standaard in 1994 dienen de waarden te worden gedeeld door 1.20 (coefficient werd verstrekt door Dada-Behring).

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 1 maand
0 - 0.04
g/L
1 - 4 maand
0.04 - 0.41
g/L
4 - 7 maand
0.08 - 0.46
g/L
7 m - 2 jaar
0.17 - 0.5
g/L
2 - 3 jaar
0.29 - 0.62
g/L
3 - 4 jaar
0.41 - 0.91
g/L
4 - 6 jaar
0.5 - 1.24
g/L
6 - 8 jaar
0.5 - 1.41
g/L
8 - 12 jaar
0.5 - 1.66
g/L
M < 150 jaar
0.83 - 4.07
g/L
V < 150 jaar
0.71 - 3.65
g/L

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2458-8 Aanvraag: 2458-8

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 10/06/2022 14:52. Laatste manuele bijwerking: SCAPIAU op 26/07/2021 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 26/05/2000 09:45.