Arylsulfatase A ARYLSA

Verwijst naar: Lysosomale enzymen

Glims Staaltype(s)

EVB EDTA - Vol Bloed op kamert (pedia)

Info:

10 ml afnemen!

Eenheid:

IE/10E9 cellen

Volume:

10 ml

Uitvoering:

in batch bij voldoende stalen

Afnamecondities:

EDTA volbloed transport bij kamertemperatuur binnen 24 uur naar labo voor isolatie leukocyten. Indien isolatie niet direct mogelijk is, bewaren in de koelkast.

Verzending:

Kamertemperatuur, onmiddellijk naar lab. Stalen dienen het labo te bereiken voor 14u. Gelieve geen stalen op te sturen op vrijdag vanaf 12u, zaterdag of zondag!

Methode:

enzymatische fluorometrie

Opmerkingen:

Metachromatische leukodystrofie 

Aanrekening:

541973 (541973 - 541984 B 500 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym (Maximum 5) Klasse 18)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Historische referentiewaarden werden vergeleken met eigen opgestelde referentiewaarden van 59 geanonimiseerde routinestalen van juni 2003 tot maart 2004 (zie A1071-R1-B1). Aangezien de nieuwe referentiewaarden niet significant verschilden van de historische referentiewaarden, werden de historische referentiewaarden behouden.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.1 - 0.5
IE/10E9 cellen

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 2063-6 Aanvraag: 2063-6

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. H. Stepman

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 22/01/2024 13:06. Laatste manuele bijwerking: HDST op 27/07/2021 Laatste bijwerking refwaarden: vbekbe op 30/11/2000 10:40.