CD 81 CD80BL

Afdeling: Hematologie

Staaltype:

E (EDTA (paars))

Eenheid:

%

Aanrekening:

555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo¬četische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)

Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoiëtische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties of in geval van sarcoïdose

Accreditatie:

Verantwoordelijke:

Prof. dr. apr. Biol. C. Bonroy

Laatste bijwerking Glims: svhaelst op 5/06/2019 09:37.