Afdeling: Hematologie

Aantal: 76

Testcode Omschrijving Staaltype Opmerkingen
Acute leukemie typeringen EDTA of Beenmerg
ALPS EDTA
BASOA Basofiele granulocyten EDTA (paars)(E)
Bernard-Soulier & Thrombasthenie van Glanzmann citraat volbloed
Bioptpanel biopt
TROC Bloedplaatjes EDTA (paars)(E)
PLTPOCT Bloedplaatjes POCT EDTA (paars)(E)
CARTFLOW CAR-T flowcytometrie
CD80BL CD 81 EDTA (paars)(E)
CD15LAD CD15 expressie op de neutrofielen EDTA (paars)(E)
CD15-bepaling EDTA
CD28-expressie EDTA
CD40LIG CD40L na stimulatie Lithium Heparine met gel(LIH)
CD57 EDTA
cytologisch onderzoek (andere vochten) BAL-vocht, pericardvocht, punctievocht,pleuravocht en peritoniaal dialysevocht
cytologisch onderzoek (beenmerg) beenmerg uitstrijkjes
cytologisch onderzoek (biopt) biopt
Cytologisch onderzoek (lumbaal vocht) lumbaal vocht
Differentiatie bloedcellen EDTA
DNAI DNA - Index EDTA (paars)(E)
EOSA Eosinofiele granulocyten EDTA (paars)(E)
FLOWLV Flowcytometrie op Lumbaal Vocht Lumbaal vocht(L)
FLOWLV2 Flowcytometrie op Lumbaal Vocht Lumbaal vocht(L)
FLOWLV3 Flowcytometrie op Lumbaal Vocht Lumbaal vocht(L)
FLOWVO2 Flowcytometrie op Vocht Andere vochten(V)
FLOWVO3 Flowcytometrie op Vocht Andere vochten(V)
Flowcytometrische analyse van trombocyten EDTA
GEMDOOD GEMDOOD EDTA (paars)(E)
GEMLEV GEMLEV EDTA (paars)(E)
HCT Hematocriet EDTA (paars)(E)
HCTPU Hematocriet Punctievocht in EDTA(PUEDTA)
HCTPL Hematocriet Pleuravocht in EDTA buis(PLEDTA)
HGB Hemoglobine EDTA (paars)(E)
HGBPOCT Hemoglobine POCT EDTA (paars)(E)
HIT (Heparine geinduceerde plaatjesantilichamen) citraatplasma 3.2%
HLA-DR expressie + RARO EDTA
IFMRDPB IF MRD resultaat
IFMRDLV IF MRD resultaat
Isotypetubes EDTA volbloed Zie ook Oriëntatietube PID
Leukocytenadhesiedeficiëntie (LAD) EDTA (paars)
LYMFA Lymfocyten EDTA (paars)(E)
Lymfocyten Transformatie Test (LTT) Lithium Heparine (zonder gel)
Lymfocytentypering/Lymfocytensubsets EDTA volbloed
Lymfoomtypering EDTA
Malaria
MCH MCH EDTA (paars)(E)
MCHC MCHC EDTA (paars)(E)
MCV MCV EDTA (paars)(E)
MPV Mean platelet volume EDTA (paars)(E)
MALARI Mol. detectie Plasmodium EDTA (paars)(E)
CARTRES Moleculaire kwantificatie CAR-T cellen EDTA (paars) _ CMD LAB(ECMD)
MONOA Monocyten EDTA (paars)(E)
CYMPOM MPO op monocyten EDTA (paars)(E) Zie ook MPOPID
MPOPID EDTA volbloed
Multipel Myeloom/MGUS/Plasmacelleukemie Panel bloed of beenmerg op EDTA
NEUTPOCT Neutrofiele Gran POCT EDTA (paars)(E)
NKCELLBI NK-cellen (CD3-/CD56+/16+) Biopt - weefsel(BIOP)
NORMOA Normoblasten EDTA (paars)(E)
Oriëntatietube PID EDTA
PLASMC Plasmacellen EDTA (paars)(E)
PNH Panel EDTA volbloed of beenmerg
RDW Red cell distribution width EDTA (paars)(E)
RESPBU Respiratory Burst Lithium Heparine zonder gel(LIHZG) Enkel dond. op afspraak tel 23435
RETIA Reticulocyten (absoluut) EDTA (paars)(E)
RETI Reticulocyten (relatief) EDTA (paars)(E)
RBC Rode bloedcellen EDTA (paars)(E)
sarcoïdose BAL-vocht BAL-vocht Zie ook Flowcytometrie andere vochten (balvocht, pleuravocht, lymfeklierpunctaat)
SCID EDTA Zie ook Oriëntatietube PID
ACRBU Screening acanthocyten Urinestaal(U)
EMA Screening sferocytose (EMA) EDTA (paars)(E)
TARG Targetcellen EDTA (paars)(E)
T-cel tube EDTA volbloed Zie ook Oriëntatietube PID
FOXP3BL Treg FoxP3 EDTA (paars)(E)
TROCH Trombocyten - heparine Heparine Vol Bloed(HVB) Heparine zonder gel!
CARTTYPE Type CAR-T behandeling
WBC Witte bloedcellen EDTA (paars)(E)