Leukocytenadhesiedeficiëntie (LAD) LG-300

Staaltype:

EDTA (paars)

Eenheid:

%

Uitvoering:

dagelijks

Afnamecondities:

EDTA

Methode:

Immunophenotypering met flowcytometer

Opmerkingen:

Panel:
CD18/CD11a/-/-/CD11b/-/-/CD45 

Aanrekening:

555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo¬četische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)

Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoiëtische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties of in geval van sarcoïdose

Accreditatie:

Nee

Gerelateerd:

LG-235 CD11b, LG-241 CD18,

Laatste manuele bijwerking: PABR op 10/02/2021