PNH Panel LG-107

Staaltype:

EDTA volbloed of beenmerg

Eenheid:

%

Volume:

1 EDTA buis of 1 BM buis

Uitvoering:

dagelijks tijdens de werkuren

Afnamecondities:

stabiliteit EDTA volbloed/BM = 72h

Methode:

Immunophenotypering met flowcytometer

Opmerkingen:

Deze test wordt uitgevoerd bij vermoeden van Paroxysmale Nachtelijke Hemoglobinurie. 
panel:
Flaer/CD24/CD33/-/IREM2/CD14/-/CD45 
Bij een positieve kloon van >1% wordt de volgende buis ingezet voor PNH op RBC
-/CD59/-/-/-/-/-/- 

Aanrekening:

555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo¬četische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)

Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoiëtische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties of in geval van sarcoïdose

Detailinformatie:

A0650

Externe kwaliteits evaluatie:

SKML (LWBA) (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek)

Accreditatie:

Nee

Gerelateerd:

Laatste manuele bijwerking: PABR op 12/04/2021