Lymfocyten Transformatie Test (LTT) LG-382

Staaltype:

Lithium Heparine (zonder gel)

Eenheid:

%

Volume:

minimum 4ml lithium heparine (zonder gel)

Uitvoering:

enkel dond. op afspraak tel 23435

Afnamecondities:

vers staal

Methode:

Immunophenotypering met flowcytometer

Opmerkingen:

De LTT laat toe om de mate van transformatie van gesensitiseerde lymfocyten naar het blastenstadium en de daarop volgende proliferatie te meten. 

Deze analyse wordt enkel aangenomen in de even kalenderweken op donderdag voor 10u (telkens na telefonische afspraak op 23435). 

Aanrekening:

555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo¬četische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)

Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoiëtische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties of in geval van sarcoïdose

Aanrekening:

555774 (555774 - 555785 B 400 Lymfoblastische transformatietest met allergeen of mitogeen. (Maximum 4) Klasse 16)

Detailinformatie:

A0656

Accreditatie:

Nee

Gerelateerd:

Laatste manuele bijwerking: PABR op 10/02/2021