Normoblasten NORMOA

Afdeling: Hematologie

Staaltype:

E (EDTA (paars))

Eenheid:

/µL

Detailinformatie:

A0067

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

zie Florin et al, IJLH 2020 Jun;42(3):e110-e115

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
<150
/µL

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 771-6 Aanvraag: 771-6

Verantwoordelijke:

Prof. apr. biol. S. Lambrecht

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 31/01/2024 15:51. Laatste manuele bijwerking: SLMBRCHT op 28/01/2021 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 18/03/2011 16:36.