Bioptpanel LG-41

Verwijst naar: Flowcytometrie op Biopt

Afdeling: Hematologie

Aanvraagformulier: Aanvraagformulier bijzondere stolling

Staaltype:

biopt

Eenheid:

%

Volume:

1 biopt

Uitvoering:

dagelijks

Afnamecondities:

Niet bewaren op formol

Methode:

Immunophenotypering met flowcytometer

Opmerkingen:

Bioptpanel: 
CD8+mKappa/CD56+mLambda/CD5/CD19/CD10/CD3/CD20+CD4/CD45 

Aanrekening:

555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo¬četische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)

Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoiëtische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties of in geval van sarcoïdose

Externe kwaliteits evaluatie:

SKML (LWBA) (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek) / Leukemie/lymfoomtypering

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Gerelateerd:

LG-41 Bioptpanel,

Laatste manuele bijwerking: PABR op 10/02/2021