HIT (Heparine geinduceerde plaatjesantilichamen) LG-24

Staaltype:

citraatplasma 3.2%

Volume:

1000 µL

Uitvoering:

1x per week

Afnamecondities:

citraatplasma

Verzending:

Ingevroren

Methode:

Immunophenotypering met flowcytometer / Enzym Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)

Opmerkingen:

Heparine geïnduceerde antilichamen worden opgespoord met een immunologische test (ELISA) en een functionele test (flowcytometrisch). 
Ook invullen "Aanvraagformulier HIT" voor berekening van 4Tscore. Dit formulier is terug te vinden onder "Aanvraagformulieren" of onder volgende link: http://serapis2/mtd/klinbio/labgidsext/formulieren/Aanvraagformulier%20HIT.pdf 

Aanrekening:

545451 (Detectie van heparine geïnduceerde antilichamen (detectie van heparine geïnduceerde trombocytopenie)(Maximum 1) (Diagnoseregel 142))

Diagnoseregel 142: De verstrekking 545451/462, detectie van heparine geïnduceerde antilichamen, mag enkel worden aangerekend in het geval van klinisch vermoeden van heparine geïnduceerde trombocytopenie (bepaald op basis van een vermindering van het aantal bloedplaatjes, aanwezigheid van trombose of trombosesequellen, in afwezigheid van andere oorzaken van trombocytopenie).

Aanrekening:

545473 (Functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie (Maximum 1) (Diagnoseregel 143))

Diagnoseregel 143: De verstrekking 545473/484, functionele analyse van antilichamen specifiek voor de heparine geïnduceerde trombocytopenie, mag enkel worden aangerekend in het geval van heparine geïnduceerde antilichamen die aangetoond werden door een immunologische techniek of bij een 4T-score > 6.

Externe kwaliteits evaluatie:

ECAT Foundation

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Gerelateerd:

Verantwoordelijke:

Prof.dr. K. Devreese

Laatste manuele bijwerking: VADR op 04/08/2021