Acute leukemie typeringen LG-52

Staaltype:

EDTA of Beenmerg

Eenheid:

%

Volume:

1 EDTA-buis of 1 BM-buis

Uitvoering:

dagelijks

Afnamecondities:

stabiliteit EDTA volbloed en beenmerg = 72h

Methode:

Immunophenotypering met flowcytometer

Opmerkingen:

Panels:
ALOT (Acute Leukemia Screening Tube):
cyMPO/cyCD79a/CD34/CD19/CD7/CD3/cyCD3/CD45

AML
CD16/CD13/CD34/CD117/CD11b/CD10/HLA DR/CD45
CD35/CD64/CD34/CD117/IREM2/CD14/HLA-DR/CD45
CD36/CD105/CD34/CD117/CD33/CD71/HLA-DR/CD45
cyTdT/CD56/CD34/CD117/CD7/CD19/HLA-DR/CD45
CD15/NG2/CD34/CD117/CD22/CD38/HLA-DR/CD45
CD42+CD61/CD203c/CD34/CD117/CD123/CD4/HLA-DR/CD45
CD41/CD25/CD34/CD117/CD42b/CD9/HLA-DR/CD45

BCP-ALL (B-cel precursor acute lymfatische leukemie)
CD11c/CD66c/CD34/CD19/CD10/CD38/CD20/CD45
cyIgM/CD33/CD34/CD19/CD117/lambda/kappa/CD45
cyTdT/CD13/CD34/CD19/CD22/CD24/CD2/CD45
CD15+CD65/NG2/CD34/CD19/CD123/CD81/CD304/CD45/CD73

B-ALL MRD
CD81/CD66c+CD123/CD34/CD19/CD10/CD38/CD20/CD45
CD81/CD304+CD73/CD34/CD19/CD10/CD38/CD20/CD45

T-ALL (T-cel acute lymfatische leukemie)
cyTdT/CD99/CD5/CD10/CD1a/CD3/cyCD3/CD45
CD2/CD117/CD4/CD8/CyCD22/CD3/cyCD3/CD45
TCRgd/TCRab/CD33/CD56/CD16/CD3/cyCD3/CD45 
CD48/CD13/HLADR/CD38/CD11c/CD3/cyCD3/CD45

(gebaseerd op Euroflow) 

Aanrekening:

555693 (555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen per antigeen (Maximum 5) Klasse 12
let op: Geldigheid op aanrekencode gedefinieerd)

Aanrekening:

555730 (555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopo¬četische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen (Maximum 1) (Diagnoseregel 43) Klasse 18)

Diagnoseregel 43: de identificatie van een receptor- of membraan- of cytoplasma- of nucleair antigen van hematopoiëtische cellen (exclusief de antigenen van het HLA-systeem) mag slechts aangerekend worden voor het typeren van hematologische maligniteiten of in geval van congenitale of levensbedreigende verworven immunodeficiënties of in geval van sarcoïdose

Detailinformatie:

A0650-B

Externe kwaliteits evaluatie:

SKML (LWBA) (Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Laatste manuele bijwerking: PABR op 12/04/2021