Glucose-6-P-dehydrogenase GGFDHN

Glims Staaltype(s)

E EDTA (paars) , EVB EDTA - Vol Bloed op kamert (pedia)

Eenheid:

U/g hemogl

Volume:

3 mL (minimaal 2 mL volbloed nodig)

Uitvoering:

1 x per 2 weken

Afnamecondities:

EDTA volbloed, stabiel gedurende 20 dagen in de koelkast en 5 dagen bij kamertemperatuur NIET AFCENTRIFUGEREN, NIET INVRIEZEN

Verzending:

bij kamertemperatuur

Methode:

enzymatische spectrofotometrie volgens de methode van Beutler.

Techinfo:

de code 612 enkel gebruiken als alle 4 de rode bloedcelenzymen zijn aangevraagd. 
de code 6121 is voor glucose-6-fosfaat dehydrogenase apart. 

Aanrekening:

541973 (541973 - 541984 B 500 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym (Maximum 5) Klasse 18)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

De referentiewaarden werden opgesteld op basis van de analyse van Analyse van 67 stalen, waarvan 67 glucose-6-fosfaat dehydrogenase, 65 6-fosfogluconaat dehydrogenase, 25 glutation reductase en 23 pyruvaat kinase; geanonimiseerde stalen uit de routine in de periode van 5 januari - 24 september 2009 (zie A1081-R2-B1). Deze referentiewaarden werden vergeleken met die uit de literatuur: Beutler, Red cell metabolism, A manual of Biochemical methods, 2de editie (1975) Beutler E, Blume KG, Kaplan JC, Löhr GW, Ramot B, Valentine WN. International committee for standardization in haematology: Recommende methods for red-cell enzyme analysis. Brit J Haematol 1977; 35: 331-9.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
10.06 - 19.54
U/g hemogl

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 32546-4 Aanvraag: 32546-4

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. H. Stepman

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 1/09/2022 17:25. Laatste manuele bijwerking: HDST op 06/12/2022 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 10/05/2010 09:49.