Glutathione reductase GSSGN

Glims Staaltype(s)

EVB EDTA - Vol Bloed op kamert (pedia)

Eenheid:

U/g hemogl

Volume:

3 mL

Uitvoering:

1 x per 2 weken

Afnamecondities:

EDTA volbloed bij kamertemperatuur, NIET AFCENTRIFUGEREN, NIET INVRIEZEN

Verzending:

bij kamertemperatuur

Methode:

enzymatische spectrofotometrie volgens de methode van Beutler.

Aanrekening:

541973 (541973 - 541984 B 500 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym (Maximum 5) Klasse 18)

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

De referentiewaarden werden opgesteld op basis van de analyse van 32 geanonimiseerde stalen uit de routine zonder biochemische tekenen van anemie in de periode van 20-30 augustus 2008 (zie A1081-R1-B1). Deze referentiewaarden werden vergeleken met die uit de literatuur: Beutler, Red cell metabolism, A manual of Biochemical methods, 2de editie (1975) Beutler E, Blume KG, Kaplan JC, Löhr GW, Ramot B, Valentine WN. International committee for standardization in haematology: Recommende methods for red-cell enzyme analysis. Brit J Haematol 1977; 35: 331-9.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
7.06 - 13.78
U/g hemogl

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. H. Stepman

Laatste bijwerking Glims: tfiers op 1/09/2022 17:26. Laatste manuele bijwerking: HDST op 24/05/2019 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 10/05/2010 09:54.