Synoniemen: beta-hydroxyboterzuur,

Plasma 3-Hydroxybutyraat HYBUTY

Glims Staaltype(s)

ECZY EDTA+Citroenzuurbuis transport in ijswater + onmiddellijk naar lab - Pedia

Eenheid:

mmol/L

Volume:

1 ml

Uitvoering:

1x / maand

Afnamecondities:

heparine- of EDTA-staal, transport op ijswater binnen 4 uur, onmiddellijk centrifugeren en plasma invriezen

Opmerkingen:

EDTA-staal overgieten in citroenzuurbuis, transport op ijswater onmiddellijk naar labo, onmiddellijk afcentrifugeren en plasma invriezen.
Citroenzuurbuis verkrijgbaar in Labo Metabole Ziekten 2P8 (30 µL 0.5 M citroenzuur) 

Aanrekening:

542496 (542496 - 542500 B 700 Doseren van aceto-acetaat en van 3-hydroxyburaat (Maximum 1) (Diagnoseregel 40) Klasse 20)

Diagnoseregel 40: De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426,543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte.

Externe kwaliteits evaluatie:

ERNDIM-EQAS

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

De referentiewaarden uit de literatuur worden gebruikt: Poggi-Travert F, Martin D, Billette de Villemeur T, Bonnefont JP, Vassault A, Rabier D, Charpentier C, Kamoun P, Munnich A, Saudubray JM. Metabolic intermediates in lactic acidosis: compounds, samples and interpretation. J Inher Metab Dis 1996;19:478-88.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
referentieinterval:(mmol/L)

		        p2,5  p97,5
ontbijt voor	0.020 - 0.223
ontbijt 1h na	0.020 - 0.061
middagmaal voor	0.020 - 0.364
middagmaal 1h na	0.020 - 0.161
vieruurtje	voor	0.020 - 0.141
vieruurtje	1h na	0.020 - 0.061
avondmaal voor 	0.020 - 0.091
avondmaal 1h na	0.020 - 0.071

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 69789-6 Aanvraag: 69789-6

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. H. Stepman

Laatste bijwerking Glims: kdeherde op 10/07/2019 13:44. Laatste manuele bijwerking: AVDV op 04/09/2018