Alfa-Galactosidase LAGALAC

Verwijst naar: Lysosomale enzymen

Glims Staaltype(s)

DBS Gedroogde bloedspot

Eenheid:

µmol/L/h

Volume:

2 bloedspots van 1 cm diameter op hielprikkaartje

Uitvoering:

in batch bij voldoende stalen

Afnamecondities:

1 druppel bloed per rondje op een hielprikkaartje (voor neonatale screening), drogen bij kamertemperatuur en transport bij kamertemperatuur; of EDTA-staal transport bij kamertemperatuur

Verzending:

Kamertemperatuur (liefst binnen de 3 dagen in het labo)

Methode:

enzymatische fluorometrie

Opmerkingen:

Staal niet afdraaien wanneer een EDTA- of heparine-staal wordt afgenomen. 
(Heparine is mogelijk, maar EDTA geniet de voorkeur)

Voor de ziekte van Fabry.

Omdat normale enzymatische bepaling de ziekte van Fabry niet uitsluit bij vrouwen, er is besloten om de enzymbepaling voor alfa-galactosidase niet meer uit te voeren bij vrouwen. 
Wij  raden voor vrouwen onmiddellijk moleculaire diagnostiek aan. Hiervoor kunt u EDTA volbloed opsturen naar een gespecialiseerd genetische laboratoria (o.a. in UZ Gent). De aanvraag dient een minimum aan klinische informatie omtrent de belangrijkste symptomen en de familiale voorgeschiedenis te bevatten. Een aanvraagformulier voor de genetische test kan gedownload worden via: http://cmgg.be/nl/content/aanvraagformulieren. 

Aanrekening:

541973 (541973 - 541984 B 500 Doseren van een intra-erythrocytair of intra-leucocytair enzym (Maximum 5) Klasse 18)

Accreditatie:

Nee

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Eigen referentiewaarden werden opgesteld op basis van 50 bloedspots van EDTA-bloed van geanonimiseerde patiënten zonder lysosomale stoornis in juli 2007 (zie A1093-R1-B1). Deze referentiewaarden worden vergeleken met deze uit de literatuur: - Chamoles NA, Blanco MB, Gaggioli D, Casentini. Hurler-like phenotype: enzymatic diagnosis in dried blood spots on filter paper. Clin Chem 2001; 47: 2098-102. - Chamoles NA, Blanco MB, Gaggioli D. Fabry disease: enzymatic diagnosis in dried blood spots on filter paper. [Letter to the Editor] Clin Chim Acta 2001; 308: 195-6. - Chamoles NA, Blanco MB, Gaggioli D, Casentini. Tay-Sachs and Sandhoff diseases: enzymatic diagnosis in dried blood spots on filter paper: retrospective diagnoses in newborn-screening cards. Clin Chim Acta 2002; 318: 133-7. - Chamoles NA, Blanco MB, Gaggioli D. Gaucher and Niemann-Pick diseases ¨C enzymatic diagnosis in dried blood spots on filter paper: retrospective diagnoses in newborn-screening cards. Clin Chim Acta 2002; 317: 191-7.

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
0.64 - 3.82
µmol/L/h

LOINC/Albert/local code:

Antwoord: 55908-8 Aanvraag: 55908-8

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. H. Stepman

Laatste bijwerking Glims: aster op 4/03/2016 10:28. Laatste manuele bijwerking: VADR op 19/09/2022 Laatste bijwerking refwaarden: callant op 21/12/2006 17:01.