Leukemie translocatie screening LG-153

Staaltype:

Voorkeur voor beenmerg EDTA; bloed EDTA indien voldoende aantal blasten

Volume:

Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL)

Uitvoering:

1x tot 2x per week

Antwoordtijd:

standaard 10 dagen / indien nodig 5 dagen (AML)

Afnamecondities:

Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)

Verzending:

Binnen 24h na afname

Techniek:

Kwalitatieve of kwantitatieve PCR op RNA

Techinfo:

De Hemavision multiplex qPCR kit (DNA Technology) is gevalideerd voor kwalitatieve detectie van translocaties bij de diagnose van acute leukemieën en detecteert 28 genherschikkingen, of 145 breekpunt en splice varianten. 

De meest frequente fusietranscripten bij acute leukemie die opgespoord worden zijn: 
RUNX1-RUNX1T1/AML1-ETO of t(8;21), CBFB-MYH11 of inv(16), PML-RARA of t(15;17), DEK-NUP214/DEK-CAN of t(6;9), BCR-ABL1 of t(9;22), ETV-RUNX/TEL-AML of t(12;21), TCF3-PBX1/E2A-PBX1 of t(1;19), SIL-TAL of del(1p33) en verschillende MLL (11q23) herschikkingen (fusiepartners AF1p, AF1q, AF1X, AF4, AF6, AF9, AF10, AF17, AF19, ELL, ENL). 
Daarnaast worden de meer zeldzame translocaties ook opgespoord: t(1;19), t(17;19), t(3;21), t(16;21), t(9;9), t(11;17), t(5;17), t(3;5), t(9;12), t(5;12)en t(12;22). 

BELANGRIJK: t(1;22)(p13;q13) of OTT-MAL (RBM15-MKL1) zit niet in deze screeningsassay. Deze PCR test wordt bij een cytomorfolgisch en/of flowcytometrisch vermoeden van een megakaryoblasten leukemie (AML-M7) bijkomend ingezet (zie extra info bij deze test). 

Deze (q)PCR wordt slechts uitzonderlijk gebruikt voor kwalitatieve detectie van translocaties bij follow-up van zeer zeldzame translocaties in leukemieen (MRD analyse). Deze laatste toepassing is niet gevalideerd (gevoeligheid niet gekend). 

Analytische gevoeligheid of detectielimiet van deze assay: 
De exacte gevoeligheid is ongekend maar voldoende om 1 abnormale cel op 100 normale cellen te detecteren (diagnostisch). Gezien dat er gebruik wordt gemaakt van een qPCR kunnen we ervan uitgaan dat de detectielimiet zeker 10E-4 is. 

Klinische info:

Bij de diagnose van een nieuwe acute leukemie wordt op het diagnostische staal van die patiënt een Hemavision multiplex qPCR uitgevoerd. Op deze manier kan vrij snel en accuraat een eventueel aanwezige translocatie opgespoord worden. De gevonden translocatie wordt, indien ter beschikking, bevestigd met de desbetreffende kwantitatieve real-time PCR om zo een diagnostische waarde te bekomen. Deze waarde wordt vervolgens in de follow-up stalen gebruikt voor de rapportering van de minimal residual disease (MRD). Zie klinische informatie bij de individuele translocaties in deze labgids.

Opmerkingen:

Belang pre-analytische fase - stabiliteit staal: 
De stabiliteit van een staal met vermoeden acute leukemie voor moleculaire uitwerking is beperkt daar de bepaling op RNA gebeurt. Op die manier moet de verwerking van het monster (isolatie witte bloedcellen) zeker binnen de 48h na afname uitgevoerd worden! Het staal daarom zo snel mogelijk naar het labo Moleculaire Diagnostiek (MolHem) versturen, namelijk binnen de 24h na afname! In tussentijd moet het staal in de koelkast bewaard worden (2-8°C). 

Terugbetaling:
Het opsporen van verworven chromosoom of genafwijkingen (met uitsluiting van Ig en TCR genherschkkingen) door middel van een moleculair biologische methode in de diagnostische investigatiefase van een acute lymfoblastische leukemie (ALL) kan 5x aangerekend worden. Gezien het uitgebreid sceenen (28 fusiegenen) is deze analyse volledig terugbetaald (RIZIV nr 588431-588442, 5x B3000). Ook een herval (> 1 jaar later) kan terug volledig uitgewerkt worden. 

Het opsporen van mutaties in acute myeloïde leukemie (AML) en myelodysplasie (MDS) met een blastenexces (MDS-EB-2 of >10% blasten) valt onder de RIZIV verstrekking 587893-587904, waarbij 8 testen 1x per jaar kunnen worden aangerekend met een B-waarde van 3000. Hieronder valt dus de volledige moleculaire uitwerking bij AML, bepaling WT1 overexpressie, MLL-PTD, EVI1 overexpressie en eventuele kwantitatieve qPCR van gevonden moleculair target. 

Detailinformatie:

A1230

Externe kwaliteits evaluatie:

UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Gerelateerd:

Verantwoordelijke:

Apr. biol. B. Denys

Laatste manuele bijwerking: BADE op 27/09/2022