DEK-CAN fusietranscript of t(6;9)(p23;q34) LG-158

Staaltype:

Voorkeur voor beenmerg EDTA; bloed EDTA indien klinisch relevant

Volume:

Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL, minder wordt niet aanvaard)

Uitvoering:

1x om de 2 weken

Antwoordtijd:

Max. 3 weken

Afnamecondities:

Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)

Verzending:

Binnen 24h na afname (stalen op vrijdag moeten het lab voor 14u bereiken)

Methode:

Kwalitatieve PCR op RNA

Techinfo:

Na een positief resultaat voor DEK-CAN met de HemaVision translocatie screening (zie `leukemie translocatie screening`) kan de patiënt verder opgevolgd worden door middel van een specifieke nested PCR voor minimale residuele ziekterest detectie of MRD. Het PCR product wordt geanalyseerd via gelelektroforese en het resultaat kan dus enkel kwalitatief gerapporteerd worden.

Klinische info:

De chromosomale translocatie t(6;9)(p23;q34) wordt teruggevonden bij acute myeloïde leukemie (AML) en myelodysplasie (MDS). Deze translocatie resulteert in de vorming van het DEK-CAN eiwit door een fusie tussen het DEK-gen en het 3’-einde van het CAN-gen (HGNC gensymbool NUP214). DEK is een proto-oncogen en modificeert DNA-structuren door middel van introductie van supercoils en CAN is een eiwit dat betrokken is in nucleo-cytoplasmatisch transport. De breekpunten liggen bij beide genen altijd in hetzelfde intron zodat er geen verschillen in grootte en structuur zijn van het DEK-CAN chimeer eiwit tussen verschillende patiënten. DEK-CAN of DEK-NUP214 wordt slechts zeldzaam, namelijk bij 1% van de AML patiënten terug gevonden. Een t(6;9)-positieve AML wordt geklasseerd als een aparte klinische entiteit (WHO) met een héél slechte prognose. Ze komt typisch voor FAB AML-M2, bij jonge patiënten en die zich meestal presenteren met een pancytopenie. Er is een sterke associatie met FLT3-ITD mutaties, namelijk in ongeveer 70% van de pediatrische gevallen en in 75-80% van de volwassenen met t(6;9).

Opmerkingen:

Belang pre-analytische fase: 
De stabiliteit van het staal is beperkt (bepaling op RNA) zodat de verwerking van het monster (isolatie witte bloedcellen) zeker binnen de 48h na afname moet uitgevoerd worden! Daarom moet het staal zo snel mogelijk naar het labo Moleculaire Diagnostiek (MolHem) verstuurd worden, namelijk binnen de 24h na afname! Bewaring van het staal tot begin verwerking van de stalen of voor verzending naar het labo in koelkast bij 2-8°C. 

Terugbetaling:
Deze test is 4x/jaar terugbetaald per follow-up jaar(RIZIV nr 588571-588582, B3000). Op die manier kan de DEK-NUP214 kwalitatieve PCR slechts om de 3 maanden uitgevoerd worden en genieten beenmergstalen de voorkeur (betere gevoeligheid). De verantwoordelijk klinisch bioloog controleert daarom alle aanvragen en beslist of de test al of niet wordt uitgevoerd. Enkel in overleg en bij specifieke klinische indicaties kan dit aantal overschreden worden. 

Detailinformatie:

A1220

Externe kwaliteits evaluatie:

Zelf georganiseerde externe kwaliteitscontrole

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Gerelateerd:

Verantwoordelijke:

Apr. biol. B. Denys

Laatste manuele bijwerking: BADE op 27/09/2022