IgH somatische hypermutatie bij CLL LG-418

Staaltype:

Beenmerg en bloed EDTA

Volume:

Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL)

Uitvoering:

Doorsturing naar UZ Brussel

Antwoordtijd:

Binnen de maand

Afnamecondities:

Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)

Verzending:

Binnen 24h na afname

Methode:

Next Generation Sequencing (NGS)

Techinfo:

Stalen voor deze test worden doorgestuurd naar UZ Brussel. 
IgH somatische hypermutatie wordt geanalyseerd aan de hand van Next Generation Sequencing.

Klinische info:

Prognostisch belang bij CLL: Gemuteerde VH-locus (>2% hypermutatie) is een gunstig genotype. Ongemuteerde VH-locus (<2%) is ongunstig. Het VH3-21 gengebruik is ongunstig ongeacht de mutatiestatus.

Opmerkingen:

Deze test wordt terugbetaald onder RIZIV 587834-587845 maar kan slechts één keer in het leven van een patiënt aangerekend worden. 
Er is geen beperking meer omtrent de leeftijd van de patiënt. 
Echter, de verstrekking mag allen worden aangerekend bij patiënten met actieve of gevorderde ziekte EN zonder 17p deletie/TP53 mutatie. 

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Verantwoordelijke:

Apr. biol. B. Denys

Laatste manuele bijwerking: BADE op 02/03/2023