TCR genherschikking LG-59

Staaltype:

Bloed, beenmerg (EDTA), verse biopten of paraffinecoupes

Volume:

Beenmerg (min. 1 mL), 4 mL bloed (min. 3 mL), minimum 3 coupes van 50µm met voldoende weefsel

Uitvoering:

1x om de 2 weken

Antwoordtijd:

Max. 3 weken

Afnamecondities:

Vers afgenomen met vermelding afnametijdstip op aanvraagformulier (datum en uur)

Verzending:

Binnen de 2 dagen na afname; paraffinecoupes kunnen altijd verstuurd worden

Methode:

Kwalitatieve multiplex PCR en fragmentanalyse

Techinfo:

Klonaliteitsonderzoek bij T-cel maligniteiten d.m.v. moleculair onderzoek naar T-cel receptort (TCR) genherschikkingen, wordt uitgevoerd a.d.h.v. het BIOMED-2 protocol (van Dongen et al, Leukemia 2003). Op die manier zal bij diagnostische monsters in ruim 95% een klonaal resultaat kunnen worden aangetoond, met uitzondering van ALCL (79%). Frequent wordt een klonaal resultaat bekomen bij precursor B-ALL (>90%), AML en mature B-NHL. De resultaten dienen steeds geïnterpreteerd te worden samen met de klinische en anatomopathologische bevindingen. Klonaliteit is geen synoniem voor maligniteit.        

De analytische gevoeligheid of detectielimiet ligt echter slechts rond 10%, waardoor de toepassing voor opvolging van minimale ziekterest beperkt is. 

Opmerkingen:

Belang pre-analytische fase: 
De stabiliteit van het staal is beperkt tot 24 uur bij kamertemperatuur en 3 dagen bij 2-8 °C (eventueel in medium). Bloed en Beenmerg EDTA moeten binnen de 2 dagen na afname verzenden worden zodat dit binnen de 3 dagen na afname in het lab Moleculaire Diagnostiek - hematologie (MolHem) kan verwerkt worden (2P8). Een vers biopt dient zo snel mogelijk naar het labo verstuurd te worden zodat dit in medium bewaard kan worden bij 2-8°C. 

Terugbetaling:
Deze test wordt in de diagnostische investigatiefase van een lymfoom terugbetaald (RIZIV nr 588475-588486, B3000). De test kan zowel aangerekend worden voor TCR beta als gamma analyse (2x terugbetaald) en kan bovendien op verschillende weefsels (staging) worden uitgevoerd (2x aan te rekenen per onderzocht weefsel. Ook een herval, meer dan 1 jaar later, kan beschouwd worden als een nieuwe diagnostische investigatiefase en dus opnieuw aangerekend worden.
Voor opvolging (MRD analyse) is deze PCR niet gevoelig genoeg; in uitzonderlijke gevallen wordt dit toch uitgevoerd en kan dit slechts 1x aangerekend worden (RIZIV nr 588571-588582, B3000). 

Detailinformatie:

A1223

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Gerelateerd:

Verantwoordelijke:

Apr. biol. B. Denys

Laatste manuele bijwerking: BADE op 27/09/2022