Neonatale screening op bloedspot

Afdeling: Metabole ziekten

Staaltype:

Gedroogde bloedspot op Whatman 903 neonatale screeningskaartjes

Volume:

4 bloedspots, 1cm diameter, volledig doordrenkt (bloed moet zichtbaar zijn aan voor- en achterkant)

Afnamecondities:

Zie draaiboek

Verzending:

Bloed goed laten drogen en bij kamertemperatuur opsturen met reguliere post.

Opmerkingen:

De procedure is volledig beschreven in:
NEONATALE OPSPORING van AANGEBOREN METOBOLE AANDOENINGEN DRAAIBOEK

http://www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite/Preventie/Kinderen_en_jongeren/Hielprik/DRAAIBOEK%20met%20voettekst%2023%20november%202005%202.pdf

Opgesteld door de werkgroep Neonatale Opsporing van Aangeboren Metabole Aandoeningen.

Onder auspiciën van:
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL
Tel. 02 553 35 09 - Fax 02 553 36 90
http://www.zorg-en-gezondheid.be 

Externe kwaliteits evaluatie:

CDC (Centers for Disease Control)

Accreditatie:

Ja (Accreditatie volgens BELAC-certificaat 087-MED)

Validatiedossier:

Ja

Bron referentiewaarden:

Zie draaiboek en A1104-B01 (link hieronder)

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. H. Stepman

Laatste manuele bijwerking: BWTS op 22/01/2010