Totaal porfyrine urinestaal TPORFU

Staaltype:

urinestaal

Eenheid:

nmol/mmol creat

Volume:

Minstens 3 mL

Uitvoering:

Wordt uitgevoerd in batch

Antwoordtijd:

Indien urgent, gelieve contact op te nemen met het Labo Metabole Ziekten (22449)

Afnamecondities:

Na afname, direct beschermen van het licht mbv aluminiumfolie.

Verzending:

Ingevroren

Techinfo:

Belangrijk bij een gewoon urinestaal is wel dat het creatinine groter moet zijn dan 22,6 mg/dL om een betrouwbare analyse toe te laten. 
Wanneer het creatinine van een urinestaal lager is, zal de analyse bijgevolg niet uitgevoerd kunnen worden.

Aanrekening:

543653 (543653 - 543664 B 50 Opzoeken van porfyrines (Maximum 1) (Diagnoseregel 65) Klasse 3)

Diagnoseregel 65: fractioneren en doseren van porfyrines mag enkel aangerekend worden indien het opzoeken een positief resultaat oplevert

Accreditatie:

Referentiewaarden:

Geslacht Leeftijd (van - tot) Referentie waarde Eenheid
< 35
nmol/mmol creat
Laatste bijwerking Glims: pjdesmet op 7/04/2022 16:08. Laatste manuele bijwerking: HDST op 23/09/2022 Laatste bijwerking refwaarden: pjdesmet op 8/04/2022 14:44.