Afdeling: Berekende parameters

Aantal: 87

Testcode Omschrijving Staaltype Opmerkingen
AUREHIKR 1 methyl histidine Zie ook aminozuren in urine
AURDHIKR 3 methyl histidine Zie ook aminozuren in urine
AURVHYKR 4-Hydroxyproline Zie ook aminozuren in urine
AURALKR Alanine Zie ook aminozuren in urine
AURAABKR Alfa amino boterzuur Zie ook aminozuren in urine
AURALIKR Allo-isoleucine
AURAAPKR Aminoadipinezuur Zie ook aminozuren in urine
APOA1B Apo A1/Apo B
AURARGKR Arginine Zie ook aminozuren in urine
AURASAKR Argininosuccinaat
AURASPKR Asparagine Zie ook aminozuren in urine
AURASZKR Asparaginezuur Zie ook aminozuren in urine
AURBABKR Beta amino boterzuur Zie ook aminozuren in urine
AURBALKR Beta-alanine Zie ook aminozuren in urine
BIOPTKR Biopterine mmol/mol creatinine Urinestaal
CACORR Calcium (eiwitcorrectie)
CRUKR Chroom
CIT24U Citraat 24 uur
AURCIKR Citrulline Zie ook aminozuren in urine
COUKR Cobalt
CO24U Cobalt (24 uur)
HBCABE Conclusie Hepatitis B core AL (HBcAL)
HBSAGE Conclusie Hepatitis B surface Ag (HBsAg)
COTINB Cotinine (/g creat)
COTINRB Cotinine (/g creat)
KRECOR Creat. ict. corr. Nieuw
KRECOROUD Creat. ict. corr. Oud
CREATUB Creatine in UR per creatinine
CR24U Creatinine 24 uur
CRCL Creatinineclearance Urine en serum/plasma
AURCYKR Cystathionine Zie ook aminozuren in urine
AURHCYKR Cysteïne Zie ook aminozuren in urine
DALEVKR Delta amino levulinezuur UPD Urinestaal Pedia
DIBUC Dibucainegetal
AURETHKR Ethanolamine Zie ook aminozuren in urine
AURFEKR Fenylalanine Zie ook aminozuren in urine
AURFOKR Fosfoethanolamine Zie ook aminozuren in urine
FECA Fractionele calcium excretie
AURGLUKR Glutamine Zie ook aminozuren in urine
AURGLZKR Glutaminezuur Zie ook aminozuren in urine
AURGLYKR Glycine Zie ook aminozuren in urine
AURGLYPROKR Glycine-proline
HDLCH HDL-cholesterol %
HCV Hepatitis C AL (HCV)
AURHIKR Histidine Zie ook aminozuren in urine
AURHCIKR Homocitrulline Zie ook aminozuren in urine
AURHYDKR Hydroxylysine Zie ook aminozuren in urine
BILIND Indirecte bilirubine
AURISOKR Isoleucine Zie ook aminozuren in urine
ITRATIO ITRATIO
KAPPA24U Kappa lichte ketens
KLURINE Kappa/Lamda ratio
LDLCHM LDL-cholesterol (Martin) Serum of lithium-heparine plasma
AURLEUKR Leucine Zie ook aminozuren in urine
IFLLFS Lower limit of stratification (LLFS)
AURLYKR Lysine Zie ook aminozuren in urine
MG24U Magnesium 24 uur
AURMEKR Methionine Zie ook aminozuren in urine
ALB24 micro-albuminurie collectie 24h
NEOPTKR Neopterine mmol/mol creatinine Urinestaal
SAXP Opsporen SA/MRSA met Genexpert (PCR)
AURORKR Ornithine Zie ook aminozuren in urine
OXA24U Oxalaat 24 uur
AURPIPKR pipecolinezuur
PORBIL24U Porfobilinogeen 24 uurscollectie 24-uurscollectie
PORBILU Porfobilinogeen urinestaal urinestaal
AURPROKR Proline Zie ook aminozuren in urine
ZLRC24 Ratio - C24/22 Zie ook Zeer lange keten vetzuren en phytaanzuur en pristaanzuur (peroxisomale stoornissen)
ZLRC26 Ratio - C26/C22
RIBC Residueel ijzerbindend vermogen
AURSEKR Serine Zie ook aminozuren in urine
SIALU Siaalzuur
AURSCYSKR Sulfo-cysteïne Urinestaal
AURTAUKR Taurine Zie ook aminozuren in urine
CANNUC THCCOOH per mg creat
AURTRKR Threonine Zie ook aminozuren in urine
ALBUKR Totaal albumine per g creat UC Urinecollectie , U Urinestaal
PROTKR Totaal eiwit per g creat
TPORF24U Totaal porfyrine 24 uurscollectie 24-uurscollectie
TPORFU Totaal porfyrine urinestaal urinestaal
TIBC Totale ijzerbindingscapaciteit
AURTRYKR Tryptofaan Zie ook aminozuren in urine
TSAT TSAT estimatie
TRP Tubulaire reabsorptie fosfaat
AURTYRKR Tyrosine Zie ook aminozuren in urine
AURVAKR Valine Zie ook aminozuren in urine
XANTHO Xanthochromie Cerebrospinaal vocht