Polyolen Suikeralcoholen

Staaltype:

urineportie

Eenheid:

mmol/mol creatinine

Volume:

100 µL

Uitvoering:

1x/maand

Afnamecondities:

urineportie, zo snel mogelijk transport naar labo bij voorkeur gekoeld, bewaring: invriezen

Verzending:

Ingevroren

Methode:

GC-MS met BSTFA derivatisatie, SIM detectie en kwantificatie met behulp van 1 inwendige standaard.

Opmerkingen:

Batchcode in Glims: 6063 

Aanrekening:

544891 (544891 - 544902 B 2000 Afzonderlijk doseren van polyolen na fractionering (Maximum 1) (Cumulregel 349) (Diagnoseregel 40))

Diagnoseregel 40: De verstrekkingen 543071-543082, 543756-543760, 542393-542404, 542474-542485, 542496-542500, 543896-543900, 542511-542522, 543911-543922, 543933-543944, 544294-544305, 543830-543841, 542415-542426,543852-543863, 544331-544342, 544353-544364, 544390-544401, 544412-544423, 544471-544482, 544493-544504, 544773-544784, 544795-544806, 544832-544843, 544434-544445, 544891-544902, 544913-544924, 544935-544946, 544316-544320, 544375-544386, 544456-544460 en 544810-544821 mogen enkel worden aangerekend aan de Z.I.V. met het oog op de diagnose of opvolging van een aangeboren metabole ziekte.

Accreditatie:

Nee

Bron referentiewaarden:

Eigen opgestelde referentiewaarden: Er werden 20 urinestalen van kinderen jonger dan 1 maand; 26 urinestalen van kinderen tussen 1 maand en 1 jaar en 37 urinestalen van kinderen en volwassenen ouder dan 1 jaar geanalyseerd. De leeftijdscategoriën zijn geselecteerd op basis van de verschillen in voeding tussen deze leeftijdsgroepen. Zie A1011-R1 Validatiedossier Suikers en Polyolen.

Verantwoordelijke:

Dr. apr. biol. H. Stepman

Laatste manuele bijwerking: AVDV op 10/09/2018