Afdeling: Stolling

Aantal: 91

Testcode Omschrijving Staaltype Opmerkingen
FCTR_CCT ?
A10APT A10 APTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A10EXT A10 EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A10FIBT A10 FIBTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A10HEP A10 HEPTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A10INT A10 INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A20APT A20 APTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A20EXT A20 EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A20FIBT A20 FIBTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A20HEP A20 HEPTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A20INT A20 INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A5APT A5 APTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A5EXT A5 EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A5FIBT A5 FIBTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A5HEP A5 HEPTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
A5INT A5 INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
ACAIGG ACL Anticardiolipine Ab IgG Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
ACAIGM ACL Anticardiolipine Ab IgM Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
AFIXINH Anti FIX inhibitor Citraat (blauw)(C)
AFIX Anti FIX stolactiviteit Citraat (blauw)(C)
AFVIIIINH Anti FVIII inhibitor Citraat (blauw)(C) AF8_INH Zie ook FVIII inhibitor
AFVIII Anti FVIII: C stolactiviteit Citraat (blauw)(C) Zie ook FVIII inhibitor
ANTI2A Anti-IIa dabigatran Citraat (blauw)(C)
AT Antitrombine Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
ANTXA1 Anti-Xa (1 u voor inspuiting LMWH) Citraat (blauw)(C) Zie ook anti-Xa activiteit
ANTXA4 Anti-Xa (4 u na inspuiting LMWH) Citraat (blauw)(C) Zie ook anti-Xa activiteit
ANTXAUFH Anti-Xa (UFH) Citraat (blauw)(C)
APIX Anti-Xa apixaban Citraat (blauw)(C)
DANA Anti-Xa danaparoid (Orgaran) Citraat (blauw)(C)
EDOX Anti-Xa edoxaban Citraat (blauw)(C)
RIVAR Anti-Xa rivaroxaban Citraat (blauw)(C)
APCR APC-resistentie Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
ATP1U ATP secretie 1U trombine/mL Citraat (blauw) West(CWEST)
B2GP1IGG B2 GP1 Ab IgG Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
B2GP1IGM B2 GP1 Ab IgM Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
CFTAPT CFT APTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
CFTEXT CFT EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
CFTHEP CFT HEPTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
CFTINT CFT INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
CTEXT CT EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
CTHEP CT HEPTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
CTINT CT INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
DDIM D-dimeren Citraat (blauw)(C)
DESADP25 Desaggregatie A.D.P. 2.5 µM Citraat (blauw) West(CWEST)
DESADP5 Desaggregatie A.D.P. 5 µM Citraat (blauw) West(CWEST)
FIX Factor IX Citraat (blauw)(C)
FIXCHR Factor IX met een chromogene methode Citraat (blauw)(C)
FVIIICHR Factor VIII met een chromogene methode Citraat (blauw)(C)
FVIIIC Factor VIII: C stolactiviteit Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
FXI Factor XI Citraat (blauw)(C)
FXII Factor XII Citraat (blauw)(C)
FXIII Factor XIII Citraat (blauw)(C)
FXIIIKW Factor XIII kwantitatief Citraat (blauw)(C)
FIBRIG Fibrinogeen Citraat (blauw)(C)
BLF2MUT FII G20210A mutatie Citraat (blauw)(C)
FIXIDELV FIX voor patiënten onder Idelvion Citraat (blauw)(C)
BLFVMUT FV Leiden mutatie Citraat (blauw)(C)
APTT Geact. part.tromboplastinetijd Citraat (blauw)(C)
INRP INR Citraat (blauw)(C)
LI30APT LI30 APTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
LI30EXT LI30 EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
LI30HEP LI30 HEPTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
LI30INT LI30 INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
LUANT Lupus anticoagulans Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
MCFAPT MCF APTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
MCFEXT MCF EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
MCFFIBT MCF FIBTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
MCFHEP MCF HEP Citraat (blauw) West(CWEST)
MCFINT MCF INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
MLAPT ML APTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
MLEXT ML EXTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
MLHEP ML HEPTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
MLINT ML INTEM Citraat (blauw) West(CWEST)
INHIB Opsporen stollingsinhibitoren Citraat (blauw)(C)
FV Proaccelerine factor V Citraat (blauw)(C)
FVII Proconvertine factor VII Citraat (blauw)(C)
PRCACT Proteïne C activiteit Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
PRSAGV_N Proteïne S antigeen vrij Citraat (blauw)(C) Zie ook Trombofiliescreening
FII Protrombine factor II Citraat (blauw)(C)
PTR Protrombinetijd (%) Citraat (blauw)(C)
RATIO Ratio (heparinetherapie) Citraat (blauw)(C)
CTHEPRATIO ratio CTHEPTEM/CTINTEM
FX Stuart factor X Citraat (blauw)(C)
TEMOG Temogram Citraat (blauw) West(CWEST)
TT Trombinetijd Citraat (blauw)(C)
ANTXADOAC Uitsluiten DOAC (directe FXa-inhibitoren) Citraat (blauw)(C)
ADAMTS13 vWF cleav. protease (ADAMTS13) Citraat (blauw)(C) Zie ook VWF cleaving protease
ADAMTINH vWF cleav. protease inhibitor Citraat (blauw)(C)
VWFANT vWF: Ag Citraat (blauw)(C)
VWFACT vWF: RCo Citraat (blauw)(C)
VWFRCF vWF: RCo (aggregometrie) Citraat (blauw)(C)